2007

Pla general aeri del Campus Nord durant l'habilitació de les zones verdes l'any 2007

Plans aeris del Campus Nord l'any 2007, on s'observa el Campus gairebé finalitzat.

D'aquesta manera, els edificis del Vèrtex, de l'Omega i del Nexus II ja estan plenament construïts i en funcionament. L'edifici K2M encara es manté en la fase d'obres, juntament amb els espais verds que l'envolten.

Així doncs, després de 10 anys respecte a l'anterior reportatge, es pot observar una gran evolució pel que fa al creixement i adequació del Campus Nord.