Campus del Baix Llobregat

Gran pla general aeri del Campus del Baix Llobregat de la UPC a color amb el fons urbà i natural en blanc i negre

Gran pla general aeri del Campus de Baix Llobregat a color amb el fons urbà i natural en blanc i negre

El Campus del Baix Llobregat està ubicat a Castelldefels. És un gran espai on hi ha els centres de recerca i les empreses que constitueixen el Parc Mediterrani de la Tecnologia, trobem també una residència universitària. El Campus, encara en creixement, acull els futurs enginyers i enginyeres de telecomunicació i els professionals de l'aeronavegació a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i els enginyers i enginyeres agrícoles a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), a prop del campus podem trobar l'Agròpolis, un espai agrícola amb activitats de recerca, situat a Viladecans.