2009

Pla de detall aeri de la façana principal i lateral de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i del seu entorn urbà  l'any 2009

Pla de detall aeri de la façana principal i lateral de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i del seu entorn urbà l'any 2009

Plans aeris del Campus de Vilanova i la Geltrú l'any 2009, on es pot veure l'aspecte més actual i modern del campus. Es tracta, doncs, de petits canvis, sobretot, relacionats amb els espais verds de l'aulari i del CTT de Vilanova i la Geltrú.

S'observa també el resultat d'una adequació i rehabilitació de la coberta de l'edifici de l'EPSEVG, en la qual es va utilitzar materials acabats en color blanc.